jouw resultaat

Bewust van eigen krachten en kwaliteiten.

Ken en benut mogelijkheden, eigen krachten en kwaliteiten.

Durf keuzes te maken in werk en leven vanuit eigen kracht.

Heb meer plezier in bezigheden.

Verbreed daadwerkelijk gedragsrepertoire

Leg persoonlijk contact, communiceer en oefen invloed uit.

Meer bewust van het effect van uw gedrag in diverse situaties.

Zicht op sterke kanten en ontwikkelpunten.